Members

Professor:
Naohiko Sugita

Lecturer:
Yusuke Ito

Assistant Professor:
Toru Kizaki, Assistant Professor
Reina Yoshizaki, Assistant Professor

Collaborative professor:
Liming Shu, Dalian University of Technology, Professor
Zhenglong Fang, Beihang University, Associate Professor

Staffs:
Yanming Zhang, JSPS postdoctoral fellowship for research
Shihao Li, Postdoc Researcher
Zongwei Ren, Postdoc Researcher
Toshinori Moroyama, Technical staff
Ayako Ishihama, Secretary

Phd candidates:
Ippei Kono
Junya Hattori
Zhenshi Ying
Guoqui Ren
Sung Yeob Jeong
Chaoran Wei
Shun Tanaka
Huijie Son
Chao Wang
Jiahui Liu
Takumi Koike

Master course:
Hiroshi Jo
Xianyu Zhang
Quinru Zheng
Naoki Hashimoto
Sabrina Claudia Crepaldi
Akihiro Arimoto
Shuta Irako
Koki Nakashima
Haonan Ren

Bachelor students:
Naoya Okamoto
Yuta Teshima
Kotaro Hinuma
Tomohiro Fukui