Members

Professor:
Naohiko Sugita

Lecturer:
Yusuke Ito
Toru Kizaki

Assistant Professor:
Reina Yoshizaki

Collaborative professor:
Liming Shu, Dalian University of Technology, Professor
Zhenglong Fang, Beihang University, Associate Professor

Staffs:
Yanming Zhang, JSPS postdoctoral fellowship for research
Shihao Li, Postdoc Researcher
Guoqui Ren
Toshinori Moroyama, Technical staff
Ayako Ishihama, Secretary

Phd candidates:
Ippei Kono
Junya Hattori
Zhenshi Ying
Sung Yeob Jeong
Chaoran Wei
Shun Tanaka
Chao Wang
Jiahui Liu
Huijie Son
Takumi Koike
Quinru Zheng
Xianyu Zhang

Master course:
Akihiro Arimoto
Shuta Irako
Koki Nakashima
Haonan Ren
Yuta Teshima
Kotaro Hinuma
Tomohiro Fukui
Yu Kambe
Jiawei Ding
Zheng Yi

Bachelor students:
Shotaro Isoda
Taiji Yamada
Shogo Kitamura
Kota Takabayashi
Kenta Tokumi
Ryota Hasegawa
Soma Ando
Tatsuki Saito
Ippu Liao
Hiroki Ohtsuka
Sota Kumano
Ryota Kobayashi
Keigo Takeuchi
Sota Kiriake
Seitaro Kumo
Io Hanaoka
Hiroki Matumoto