Award: JSPE Numata Memorial Paper Award

Influence of tool eccentricity on surface roughness in gear skiving, Zongwei Ren, Zhenglong Fang, Go Kobayashi, Toru Kizaki, Naohiko Sugita, Tsukasa Nishikawa, Junshi Kugo, Eiji Nabata, Precision Engineering

Leave a Reply